jiangsuyidong—浙江 移动

中国移动手机营业厅是移动总公司的产品,江苏移动掌上营业厅是江苏移动弄的,毕竟每个省份业务资费不同,有些功能还是不一样的

jiangsuyidong(图1)

jiangsuyidong—中山移动

wap.js.chinamobile.com

jiangsuyidong(图2)

jiangsuyidong—中国铁建h股

可以,谢谢采纳

jiangsuyidong(图3)